Cơ cấu tổ chức

03/06/2020 12:19:50 | Người đăng tin: admin
Cơ cấu tổ chức

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

ThS Lê Việt Khái

Trưởng phòng

* lvkhai@vnkgu.edu.vn

1. Quản lý chung các hoạt động của phòng;

2. Phụ trách phát ngôn của phòng, công tác ngoại giao,

3. Phụ trách xây dựng kế hoạch công tác sinh viên trong năm;

4. Phụ trách xác nhận các loại đơn của sinh viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng và ký các văn bản hành chính của phòng;

5. Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tuyên truyền theo kế hoạch và khi có yêu cầu;

6. Phụ trách chế độ chính sách sinh viên;

7. Phụ trách học bổng tài trợ; học bổng khuyến khích học tập;

8. Phụ trách công tác cố vấn học tập;

9. Phụ trách báo cáo phòng;

10. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật;

11. Phụ trách đánh giá điểm rèn luyện sinh viên;

12. Phụ trách tiếp nhận ý kiến phản ánh của sinh viên;

13. Phụ trách khởi nghiệp cho sinh viên;

14. Phụ trách hoạt động phục vụ cộng động;

15. Phụ trách hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH.
 

2

ThS Nguyễn Văn An

Phó Trưởng phòng

* nvan@vnkgu.edu.vn

   1. Phụ trách đảm bảo chất lượng của phòng;

   2. Phụ trách website của phòng;

   3. Phụ trách công tác khánh tiết;

   4. Phụ trách công tác an ninh trật tự trong sinh viên nội/ngoại trú;

   5. Phụ trách tuần sinh hoạt công dân;

   6. Phụ trách công tác quản lý, thống kê hồ sơ sinh viên;

   7. Phụ trách làm thẻ sinh viên, chuyển trường, bảo lưu, cảnh báo, thôi học;

   8. Phục trách tiếp nhận và trả kết quả cho sinh viên;

   9. Phụ trách quản lí trang phục, lễ phục tốt nghiệp;

   10. Phụ trách sân chơi sinh viên công tác văn nghệ, thể thao…;

   11. Phụ trách bảng vàng danh dự;

   12. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;

   13. Phụ trách, tham mưu theo dõi y tế trong học đường, an toàn thực phẩm;

   14. Phụ trách tiếp nhận ý kiến phản ánh của sinh viên;

   15. Phụ trách, tham mưu nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

   16. Phụ trách, tham mưu hoạt động phục vụ cộng động;

   17. Phụ trách, tham mưu hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

   18. Ký các văn bản trong lĩnh vực phụ trách;

   19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của trưởng phòng.

3

CN Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên

* ntkien@vnkgu.edu.vn

1. Tham mưu học bổng tài trợ; học bổng khuyến khích học tập;

2. Tham mưu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên;

    3. Tham mưu khởi nghiệp cho sinh viên;

    4. Tham mưu đảm bảo chất lượng của phòng;

    5. Tham mưu website của phòng;

    6. Phụ trách Mail, Zalo, Facebook phòng;

    7. Thực hiện thống kê hồ sơ sinh viên;

    8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng.

4

ThS Nguyễn Cường Quốc

Chuyên viên

* ncquoc@vnkgu.edu.vn

1. Tham mưu công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tuyên truyền theo kế hoạch và khi có yêu cầu;

2. Tham mưu chế độ chính sách sinh viên;

3. Tham mưu công tác cố vấn học tập;

     4. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật;

5. Tham mưu hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

     6. Tham mưu công tác an ninh trật tự trong sinh viên nội/ngoại trú;

    7. Tham mưu tuần sinh hoạt công dân;

    8. Tham mưu làm thẻ sinh viên, chuyển trường, bảo lưu, cảnh báo, thôi học;

    9. Thực hiện thống kê hồ sơ sinh viên;

   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng..

5

CN Danh Hoàng Giang

Chuyên viên

* dhgiang@vnkgu.edu.vn

   1. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho sinh viên;

   2. Tham mưu dự thảo báo cáo phòng;

   3. Tham mưu hoạt động phục vụ cộng động;

   4. Tham mưu công tác khánh tiết;

   5. Phụ trách công tác quản lý, thống kê hồ sơ sinh viên;

  6. Tham mưu quản lí trang phục, lễ phục tốt nghiệp;

   7. Tham mưu sân chơi sinh viên công tác văn nghệ, thể thao…;

   8. Tham mưu bảng vàng danh dự;

   9. Tham mưu công tác văn thư, lưu trữ;

   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng.

6

CN Nguyễn Thị Yên

Chuyên viên

* ntyen@vnkgu.edu.vn

   1. Phụ trách công tác văn thư, một cửa công tác sinh viên;
   2. Công tác khánh tiết;
   3. Phụ trách quản lý trang phục, lễ phục tốt nghiệp và đồng phục thể dục trong sinh viên;
   4. Công tác thống kê hồ sơ sinh viên;
   5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
7

 

CN Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

*ntnga@vnkgu.edu.vn

 1. Phụ trách y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

8

ThS Lê Hoàng Tho

Chuyên viên

*lhtho@vnkgu.edu.vn

    1. Phụ trách Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường

   2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

 

LIÊN KẾT WEBSITE
https://bsneu.neu.edu.vn/
istanbul escort
casibom
tesbih
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
canlı bahis siteleri
bonus veren siteler