Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

28/06/2022 15:08:21 | Người đăng tin: ntkien
Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy.
LIÊN KẾT WEBSITE