Thông báo vv xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang.

16/04/2021 08:12:14 | Người đăng tin: ntkien
Thông báo số 69/TB-ĐHKG ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang.
LIÊN KẾT WEBSITE