Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021 !

04/05/2021 16:28:20 | Người đăng tin: ntkien
Kế hoạch số 60/KH-ĐHKG ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021.
LIÊN KẾT WEBSITE