Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2020-2021 đợt 1.

24/05/2021 14:42:51 | Người đăng tin: ntkien
Quyết định số 331/QĐ-ĐHKG ngày 24/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2020-2021 đợt 1.
LIÊN KẾT WEBSITE