Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Khóa 6, học kỳ 1 năm học 2020-2021

09/03/2021 16:05:40 | Người đăng tin: ntkien
Quyết định số 164/QĐ-ĐHKG ngày 09/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang vv công nhận điểm rèn luyện sinh Khóa 6, học kỳ 1 năm học 2020-2021.
LIÊN KẾT WEBSITE