Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên kháo 3,4,5, HK2 năm học 2020-2021.

24/02/2021 15:19:16 | Người đăng tin: ntkien
Quyết định số 133/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv công nhận kết quả rèn luyện sinh viên kháo 3,4,5, HK2 năm học 2020-2021.
LIÊN KẾT WEBSITE