Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 390/QĐ-ĐHKG 09/05/2023 Trường
2 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 198/QĐ-ĐHKG 22/02/2023 Trường
3 Quy định thực hiện chính sách đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 463/QĐ-ĐHKG 15/06/2022 Trường
4 Quyết định vv ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 345/QĐ-ĐHKG 19/04/2022 Trường
5 Quyết định ban hành quy định quản lý hồ sơ người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người học tại Trường ĐH Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 615/QĐ-ĐHKG 01/11/2021 Trường
6 Quyết định ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
7 Quyết định ban hành Quy chế Công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang Văn bản cấp Trường 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
8 Quyết định ban hành quy định về việc nộp học phí tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021 Trường
9 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Quỹ khuyến học Trường Đại học Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Văn bản cấp Trường 02/QĐ-HKH 13/07/2021 Trường
10 Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Công tác Sinh viên và Kết nối Cộng đồng, Trường Đại học Kiên Giang Văn bản cấp Trường 1233/QĐ-ĐHKG 08/12/2020 Trường
11 Quyết định kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Văn bản cấp Trường 1097/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
12 Quyết định thành lập Hội đồng xét Chế độ chính sách cho sinh viên. Văn bản cấp Trường 1098/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
13 Quyết định đổi tên Phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên và Kết nối Cộng đồng. Văn bản cấp Trường 631/QĐ-ĐHKG 26/05/2020 Trường
14 Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
15 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 37/QĐ-ĐHKG 29/02/2016 Trường
16 Quyết định vv ban hành Nội quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 268/QĐ-ĐHKG 14/08/2015 Trường
17 Quyết định thành lập Phòng Công tác Sinh viên Văn bản cấp Trường 10/QĐ-ĐHKG 18/11/2014 Trường
LIÊN KẾT WEBSITE
https://bsneu.neu.edu.vn/
istanbul escort
casibom
tesbih
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
canlı bahis siteleri
bonus veren siteler