Kế hoạch thực hiện công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Học sinh-Sinh viên năm học 2021-2022.

04/10/2021 10:58:25 | Người đăng tin: ntkien
Kế hoạch số 122/KH-ĐHKG ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv thực hiện công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Học sinh-Sinh viên năm học 2021-2022.
LIÊN KẾT WEBSITE