Thông báo vv tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023

27/12/2022 11:01:27 | Người đăng tin: ntkien
Thông báo số 235/TB-ĐHKG ngày 27/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2022-2023.
LIÊN KẾT WEBSITE