công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể lớp sinh viên và khen thưởng cá nhân, tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Giỏi, Xuất sắc năm học 2020-2021.

14/12/2021 19:41:44 | Người đăng tin: ntkien
Quyết định số 706/QĐ-ĐHKG ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể lớp sinh viên và khen thưởng cá nhân, tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Giỏi, Xuất sắc năm học 2020-2021.
LIÊN KẾT WEBSITE