no-image.png

Quyết định khen thưởng công tác Cố vấn học tập năm học ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 18-11-2021 09:33:37

Quyết định số 614/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc khen thưởng công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định giao nhiệm vụ Cố vấn học tập các lớp sinh vi...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 13-10-2020 13:19:55

Quyết định số 1089/QĐ-ĐHKG ngày 13/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv giao nhiệm vụ Cố vấn học tập các lớp sinh viên khóa 6 năm học...

no-image.png

Thông báo vv đề cử Cố vấn học tập năm học 2020-2021 !...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 21-08-2020 10:10:44

...

LIÊN KẾT WEBSITE