no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 09-05-2024 08:27:09

Quyết định số 381/QĐ-ĐHKG ngày 08/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2023-202...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3. n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-09-2023 15:50:34

Quyết định số 933/QĐ-ĐHKG ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3, năm học 2022-202...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-05-2023 14:59:06

Quyết định số 372/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2022-202...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 29-12-2022 16:47:07

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHKG ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, năm học 2022-2...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ ch...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-08-2022 16:54:12

...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 15-03-2022 11:07:08

Thông báo số 41/TB-ĐHKG ngày 14/3/2022 về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2021-2022....

no-image.png

Thông báo vv tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên HK1 ,...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-11-2021 11:36:49

Thông báo số 219/TB-ĐHKG ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 nă...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 10-09-2021 16:14:50

Quyết định 515/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 nă...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-05-2021 14:42:51

Quyết định số 331/QĐ-ĐHKG ngày 24/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2020-2021...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Khóa 6...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 09-03-2021 16:05:40

Quyết định số 164/QĐ-ĐHKG ngày 09/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang vv công nhận điểm rèn luyện sinh Khóa 6, học kỳ 1 năm học 2020-2021....

LIÊN KẾT WEBSITE