no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên kháo 3...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-02-2021 15:19:16

Quyết định số 133/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv công nhận kết quả rèn luyện sinh viên kháo 3,4,5, HK2 năm học 2...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2020-...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 15-12-2020 09:52:41

Kế hoạch số 147/KH-ĐHKG ngày 10/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc đánh giá rèn luyện Sinh viên HK1 năm học 2020-2021....

LIÊN KẾT WEBSITE