no-image.png

Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đợt ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 07-11-2022 08:32:31

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đợt 1, năm học 2022-2...

no-image.png

Quyết định vv miễn, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 07-11-2022 08:32:07

Quyết định số 880/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, năm học 2022-2023...

no-image.png

Thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách đối với người họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-08-2022 16:52:40

...

no-image.png

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 27-05-2022 08:29:08

Quyết định số 404/QĐ-ĐHKG ngày 18/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 2, năm học 2021-2...

no-image.png

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 27-05-2022 08:28:26

Quyết định số 399/QĐ-ĐHKG ngày 15/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2, năm học 2021-2022....

no-image.png

Thông báo vv nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên (đợ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-02-2022 17:08:41

Thông báo số 30/TB-ĐHKG ngày 16/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên (đợt 2) năm học 2021-...

no-image.png

Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-12-2021 15:19:08

Quyết định số 689/QĐ-ĐHKG ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 1, năm học 2021-2...

no-image.png

Quyết định vv miễm, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-12-2021 15:18:11

Quyết định số 688/QĐ-ĐHKG ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễm, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, năm học 2021-2022....

no-image.png

THÔNG BÁO VV NỘP HỒ SƠ CHÍNH SÁCH SINH VIÊN HK 1 , NĂM ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 18-10-2021 16:47:54

hông báo số 210/TB-ĐHKG ngày 18/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên HK 1 , NĂM HỌC 2021-2022....

no-image.png

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-02-2021 12:10:18

Quyết định số 128/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-202...

LIÊN KẾT WEBSITE