no-image.png

Quyết định về việc truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 17-04-2023 15:31:05

Quyết định số 327/QĐ-ĐHKG ngày 10/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt...

no-image.png

Quyết định trợ cấp xã hội đối với sinh viên....

Tác giả: ntkien || Thời gian: 17-04-2023 15:30:27

Quyết định số 326/QĐ-ĐHKG ngày 10/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc trợ cấp xã hội đối với sinh viên....

no-image.png

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 2, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 17-04-2023 15:29:17

Quyết định số 325/QĐ-ĐHKG ngày 10/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 2, năm học 2022-20...

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2, năm ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 17-04-2023 15:28:39

Quyết định số 324/QĐ-ĐHKG ngày 10/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2, năm học 2022-2023....

no-image.png

Thông báo vv nộp hồ sơ chính sách đối với người học (đợ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 31-01-2023 10:26:16

Thông báo số 02/TB-CTSV&KNCĐ ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc nộp hồ sơ chính sách đối với người học (đợt 2) năm học ...

no-image.png

Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đợt ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 07-11-2022 08:32:31

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đợt 1, năm học 2022-2...

no-image.png

Quyết định vv miễn, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 07-11-2022 08:32:07

Quyết định số 880/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, năm học 2022-2023...

no-image.png

Thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách đối với người họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-08-2022 16:52:40

...

no-image.png

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 27-05-2022 08:29:08

Quyết định số 404/QĐ-ĐHKG ngày 18/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 2, năm học 2021-2...

no-image.png

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 27-05-2022 08:28:26

Quyết định số 399/QĐ-ĐHKG ngày 15/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2, năm học 2021-2022....

LIÊN KẾT WEBSITE