no-image.png

Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-12-2021 15:19:08

Quyết định số 689/QĐ-ĐHKG ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 1, năm học 2021-2...

no-image.png

Quyết định vv miễm, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-12-2021 15:18:11

Quyết định số 688/QĐ-ĐHKG ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc miễm, giảm học phí cho sinh viên Đợt 1, năm học 2021-2022....

no-image.png

THÔNG BÁO VV NỘP HỒ SƠ CHÍNH SÁCH SINH VIÊN HK 1 , NĂM ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 18-10-2021 16:47:54

hông báo số 210/TB-ĐHKG ngày 18/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên HK 1 , NĂM HỌC 2021-2022....

no-image.png

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-02-2021 12:10:18

Quyết định số 128/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-202...

no-image.png

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-02-2021 12:09:21

Quyết định số 127/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021....

no-image.png

Dự thảo danh sách Chế độ chính sách cho sinh viên ở học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 20-01-2021 15:53:05

Dự thảo danh sách Chế độ chính sách cho sinh viên ở học kỳ II, năm học 2020-2021. Mọi ý kiến vui lòng phản hồi về Phòng CTSV&KNCĐ (liên hệ CV. Nguyễn ...

no-image.png

Thông báo vv nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2, năm...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-12-2020 16:10:33

Thông báo số 628/TB-ĐHKG ngày 16/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên HK1 năm...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-12-2020 08:52:30

Quyết định số 1184/QĐ-ĐHKG ngày 23/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên HK1 năm học 2020-2021 (đợt 2)....

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên HK1 năm học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-12-2020 08:51:12

Quyết định số 1185/QĐ-ĐHKG ngày 23/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang vv miễn, giảm học phí cho sinh viên HK1 năm học 2020-2021 (đợt 2). ...

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên HK1 năm học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 23-09-2020 13:45:45

...

LIÊN KẾT WEBSITE