no-image.png

Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ Ban Cán sự lớp HK2, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-01-2021 15:11:47

Thông báo số 01/TB-KHTC ngày 26/01/2021 việc nhận tiền hỗ trợ Ban Cán sự lớp HK2, năm học 2019-2020...

no-image.png

Quyết định công nhận Ban Cán sự lớp sinh viên năm học 2...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-12-2020 17:14:05

Quyết định số 1283/QĐ-ĐHKG ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận Ban Cán sự lớp sinh viên năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định vv hỗ trợ Ban Cán sự các lớp sinh viên HK 2,...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 23-12-2020 15:20:51

Quyết định số 1276/QĐ-ĐHKG ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc hỗ trợ Ban Cán sự các lớp sinh viên HK 2, năm học 2019-2020....

LIÊN KẾT WEBSITE