no-image.png

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-02-2023 13:42:19

Báo cáo số 124/BC-ĐHKG ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022....

no-image.png

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 10-05-2022 09:47:43

Báo cáo số 85/BC-ĐHKG ngày 10/11/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021....

no-image.png

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHÂN NÔNG NGHIỆP NGẮN HẠN TẠI CANADA ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 13-08-2020 19:38:02

...

no-image.png

Chương trình giới thiệu việc làm kết hợp kỳ nghỉ tại AU...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 13-08-2020 19:31:56

...

no-image.png

Viettel Kiên Giang Thông báo tuyển dụng !...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 11-08-2020 10:13:00

...

LIÊN KẾT WEBSITE