no-image.png

công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể lớp si...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 14-12-2021 19:41:44

Quyết định số 706/QĐ-ĐHKG ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể lớp sinh ...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên HK2, năm học 2020-20...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 06-05-2021 11:31:39

Quyết định số 298/QĐ-ĐHKG ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv buộc thôi học sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên HK1, năm học 2020-...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 06-05-2021 11:30:58

Quyết định số 297/QĐ-ĐHKG ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv cảnh báo học vụ sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên học kỳ I, năm học 20...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 09-11-2020 15:07:39

Quyết định Số 1137/QĐ-ĐHKG ngày 05/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv buộc thôi học sinh viên học kỳ I, năm học 2020-2021....

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ Sinh viên HK2 năm học 2019-2...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 09-11-2020 15:03:55

Quyết định Số 1136/QĐ-ĐHKG ngày 05/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv cảnh báo học vụ sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020....

no-image.png

Quyết định khen thưởng Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viê...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 26-10-2020 15:23:58

Quyết định Số 1112/QĐ-ĐHKG ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang vv khen thưởng Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm họ...

LIÊN KẾT WEBSITE