no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 06-10-2022 14:15:46

Quyết định số 798/QĐ-ĐHKG ngày 04/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, năm học 2021-2...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-08-2022 09:53:42

Thông báo số 119/TB-ĐHKG ngày 08/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh ...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-06-2022 15:08:21

Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-20...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 26-01-2022 16:39:50

Quyết định số 76/QĐ-ĐHKG ngày 25/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021-2022 ch...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 11-01-2022 10:35:36

Quyết định số 09/QĐ-ĐHKG ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2021-2022...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-11-2021 11:38:33

Thông báo số 218/TB-ĐHKG ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên...

no-image.png

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh v...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-10-2021 16:04:05

Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính q...

no-image.png

Kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, nă...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-08-2021 11:36:59

Kế hoạch số 97/KH-ĐHKG ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2, năm h...

no-image.png

Thông báo vv xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-04-2021 08:12:14

Thông báo số 69/TB-ĐHKG ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi có hoàn cảnh ...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1 năm họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-04-2021 15:00:21

Quyết định số 203/QĐ-ĐHKG ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm học 2020-2021 cho sin...

LIÊN KẾT WEBSITE