no-image.png

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 09-06-2023 09:29:54

Quyết định số 476/QĐ-ĐHKG ngày 07/06/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập học kỳ 2, năm học 2022-2...

no-image.png

Thông báo tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-05-2023 15:22:33

Thông báo số 92/TB-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh v...

no-image.png

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 31-01-2023 08:41:16

Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập học kỳ 1, năm học 2022-20...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 27-12-2022 11:01:27

Thông báo số 235/TB-ĐHKG ngày 27/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 06-10-2022 14:15:46

Quyết định số 798/QĐ-ĐHKG ngày 04/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, năm học 2021-2...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 08-08-2022 09:53:42

Thông báo số 119/TB-ĐHKG ngày 08/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh ...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-06-2022 15:08:21

Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-20...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 26-01-2022 16:39:50

Quyết định số 76/QĐ-ĐHKG ngày 25/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021-2022 ch...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 11-01-2022 10:35:36

Quyết định số 09/QĐ-ĐHKG ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2021-2022...

no-image.png

Thông báo vv tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-11-2021 11:38:33

Thông báo số 218/TB-ĐHKG ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên...

LIÊN KẾT WEBSITE