no-image.png

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh v...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-10-2021 16:04:05

Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính q...

no-image.png

Kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, nă...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-08-2021 11:36:59

Kế hoạch số 97/KH-ĐHKG ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2, năm h...

no-image.png

Thông báo vv xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 16-04-2021 08:12:14

Thông báo số 69/TB-ĐHKG ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc xét, chọn học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi có hoàn cảnh ...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1 năm họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-04-2021 15:00:21

Quyết định số 203/QĐ-ĐHKG ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm học 2020-2021 cho sin...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2 năm họ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 06-10-2020 11:25:52

Quyết định số 1056/QĐ-ĐHKG ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2 năm học 2019-2020 cho si...

no-image.png

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập Cho sinh v...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 01-07-2020 15:40:11

Quyết định 784/QĐ-ĐHKG ngày 01/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập Cho sinh viên HK1 năm học 20...

no-image.png

Dự thảo Danh sách Học bổng Khuyến khích học tập HK1 201...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 05-06-2020 12:11:14

Danh sách dự thảo Học bổng Khuyến khích học tập HK1 2019-2020. Mọi phản hồi vui lòng gửi về địa chỉ email: ctsv@vnkgu.edu.vn hoặc qua số điện thoại 09...

LIÊN KẾT WEBSITE