no-image.png

Thông báo tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 30-03-2023 08:00:38

Thông báo số 54/TB-ĐHKG ngày 28/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học k...

no-image.png

Thông báo tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 24-11-2022 10:12:45

Thông báo số 209/TB-ĐHKG ngày 22/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1,...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 13-09-2022 09:49:00

Quyết định số 745/QĐ-ĐHKG ngày 13/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3, năm học 2021-20...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 10-05-2022 10:56:43

Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2021-202...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-05-2021 16:28:20

Kế hoạch số 60/KH-ĐHKG ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học ...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2019-...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 21-08-2020 10:08:06

...

LIÊN KẾT WEBSITE