no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3, n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 13-09-2022 09:49:00

Quyết định số 745/QĐ-ĐHKG ngày 13/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK3, năm học 2021-20...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 10-05-2022 10:56:43

Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2021-202...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-05-2021 16:28:20

Kế hoạch số 60/KH-ĐHKG ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học ...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2019-...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 21-08-2020 10:08:06

...

LIÊN KẾT WEBSITE